Keikojô Bonn

Shidōin, Ball Markus (Hatsu-Mokuroku)

http://hokushinittoryu-nord.com/